Regulamin Szkoły Protenis Kraków

 1. Organizatorem zajęć jest firma Szkoła Tenisowa Protenis, reprezentowana przez: właściciela: Łukasz Bochenek, 784037097, szkola@proteniskrakow.pl
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania:- regulaminu Szkoły Tenisa- regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.
 3. Wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez szkołę obowiązuje strój sportowy oraz obuwie tenisowe.
 4. Obowiązujący cennik znajduje się na stronie internetowej: www.proteniskrakow.pl.
 5. Opłaty za zajęcia pobierane są z góry za każdy miesiąc. Opłatę należy uiścić do piątego dnia każdego miesiąca ( przelewem na konto Szkoły 59 2490 0005 0000 4500 5463 3596 Szkoła Tenisowa Protenis Kraków).
 6. W przypadku odwołania zajęć przez trenera opłata za zajęcia zostaje zwrócona bądź przeniesiona na następne zajęcia/następny miesiąc.
 7. W przypadku niepoinformowania o nieobecności na zajęciach, zawodnik szkoły, który opuścił zajęcia, ponosi pełne koszty uczestnictwa w nich.
 8. Uczestnicy zajęć indywidualnych zobowiązani są do poinformowania trenera o nieobecności z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W takim wypadku uczestnik nie będzie ponosił kosztów związanych z wynagrodzeniem trenera oraz opłaty za kort.
 9. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi. W miarę możliwości trenerzy postarają się umożliwić odrobienie zajęć w innej grupie treningowej.
 10. Ze względów bezpieczeństwa niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz filmów z zajęć na stronie internetowej, facebook-u oraz materiałach reklamowych firmy.
 12. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Tenisowej Protenis Kraków jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Szkoła Tenisowa Protenis Kraków zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.